DRUKUJ
2018-10-29

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds
zamówień publicznych i zaopatrzenia w dziale
techniczno - gospodarczym

 

Ogród Zoologiczny w Opolu

ul. Spacerowa 10

45-094 Opole

 

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia
 w dziale techniczno-gospodarczym

w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana : Elżbieta Skibińska       zam. Opole 

 

Uzasadnienie

Pani  Elżbieta Skibińska      spełniła wszystkie niezbędnewymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko .  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą i znajomością przepisów niezbędnych  do realizacji powierzonych zadań.

 

 

 

 

Dyrektor  Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj