DRUKUJ
2019-08-28

Wyniki naboru na stanowisko referent ds.
administracyjno - zaopatrzeniowych w wymiarze 3/4
etatu

Ogród Zoologiczny w Opolu

ul. Spacerowa 10

45-094 Opole

 

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko

referent ds. administracyjno – zaopatrzeniowych      

w wymiarze ¾ etatu  

w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana : Ewa Wiśniewska        zam. Opole 

 

Uzasadnienie

Pani  Ewa Wiśniewska       spełniła wszystkie niezbędnewymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko .  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą i znajomością przepisów niezbędnych  do realizacji powierzonych zadań.

 

 

 

 

Dyrektor  Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj