2017-03-10

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Działu Technicznego

Ogród Zoologiczny w Opolu

ul. Spacerowa 10

45-094 Opole

 

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Technicznego w Ogrodzie

Zoologicznym w Opolu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany : Adam Bachryj  zam. Opole

 

Uzasadnienie

Pan Adam Bachryj   podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.

 

 

 

 

Dyrektor  Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj