Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-30 14:11:00  zoo-opole zoo-opole

Utworzono artykuł 269119 o nazwie 'Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. BHP na 1/8 etatu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste269119
user_idpuste773109
resource_idpuste1005
namepusteWyniki naboru na stanowisko inspektora ds. BHP na 1/8 etatu
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteWyniki naboru na stanowisko inspektora BHP 1/8 etatu
fullpuste

Ogród Zoologiczny w Opolu

ul. Spacerowa 10

45-094 Opole

 

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. BHP na 1/8 etatupełny etat w Ogrodzie

Zoologicznym w Opolu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana : Małgorzata Dziumla        zam. Zielina  

 

Uzasadnienie

Pani  Małgorzata Dziumla      spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko .  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą  wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.

 

Dyrektor  Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

publishfrompuste2019-10-30 00:00:00
publishtopuste2020-02-29 00:00:00
_activepuste1
_importantpuste1
_important_tillpuste2020-02-29 00:00:00
slugpustewyniki-naboru-na-stanowisko-inspektora-ds-bhp-na-1-8-etatu
2019-10-30 14:11:37  zoo-opole zoo-opole

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '16220'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id12316220
2020-03-03 12:13:05 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-03-03 12:13:05 

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-02-29 00:00:00' na '2020-03-03 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-02-29 00:00:002020-03-03 00:00:00
2020-03-03 12:13:05 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2020-02-29 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2020-02-29 00:00:00puste
2020-03-03 12:13:06 

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2020-03-09 15:59:04  zoo-opole zoo-opole
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-09 16:03:35  zoo-opole zoo-opole
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-09 16:03:35  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 652606

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2821049
user_idpuste773109
fobject_idpuste652606
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste269119
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się