Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-19 10:40:29  zoo-opole zoo-opole

Utworzono artykuł 59678 o nazwie 'REGULAMIN '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste59678
user_idpuste773109
resource_idpuste1005
namepusteREGULAMIN
category_idpuste118
language_idpuste1
shortpusteRegulamin Organizacyjny
fullpuste

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGRODU ZOOLOGICZNEGO I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

publishfrompuste2016-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulamin
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154039

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562223
user_idpuste773109
fobject_idpuste154039
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154040

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562224
user_idpuste773109
fobject_idpuste154040
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154041

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562225
user_idpuste773109
fobject_idpuste154041
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154042

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562226
user_idpuste773109
fobject_idpuste154042
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154044

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562227
user_idpuste773109
fobject_idpuste154044
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154043

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562228
user_idpuste773109
fobject_idpuste154043
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154045

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562229
user_idpuste773109
fobject_idpuste154045
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154046

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562230
user_idpuste773109
fobject_idpuste154046
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-19 10:40:30  zoo-opole zoo-opole

Załączono plik 154047

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste562231
user_idpuste773109
fobject_idpuste154047
resource_idpuste1005
modelpusteArticle
foreign_idpuste59678
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się