Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-19 12:12:15  zoo-opole zoo-opole

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spaceowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> skr. pocz. 5</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564274</p> <p> e-mail:&nbsp; zoo@zoo.opole.pl</p> <p> www. http://zoo.opole.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spaceowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> skr. pocz. 5</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564274</p> <p> e-mail:&nbsp; zoo@zoo.opole.pl</p> <p> www:&nbsp; http://zoo.opole.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www. http://zoo.opole.pl

 

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www:  http://zoo.opole.pl

 

2016-07-19 12:55:29  zoo-opole zoo-opole

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spaceowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> skr. pocz. 5</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564274</p> <p> e-mail:&nbsp; zoo@zoo.opole.pl</p> <p> www:&nbsp; http://zoo.opole.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spaceowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> skr. pocz. 5</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564274</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zoo@zoo.opole.pl">zoo@zoo.opole.pl</a></p> <p> <a href="http://www.zoo.opole.pl">www.zoo.opole.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www:  http://zoo.opole.pl

 

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www.zoo.opole.pl

 

2016-10-12 15:03:19  zoo-opole zoo-opole
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-06 14:20:14  zoo-opole zoo-opole

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spaceowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> skr. pocz. 5</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564274</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zoo@zoo.opole.pl">zoo@zoo.opole.pl</a></p> <p> <a href="http://www.zoo.opole.pl">www.zoo.opole.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ogr&oacute;d Zoologiczny Opole</p> <p> ul. Spacerowa 10</p> <p> 45-094 Opole</p> <p> NIP 7540340298</p> <p> tel. + 48 (77) 4542858, 4564267</p> <p> fax :+48 (77) 4564264</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zoo@zoo.opole.pl">zoo@zoo.opole.pl</a></p> <p> <a href="http://www.zoo.opole.pl">www.zoo.opole.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www.zoo.opole.pl

 

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spacerowa 10

45-094 Opole

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564264

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www.zoo.opole.pl

 

2016-07-19 12:10:11  zoo-opole zoo-opole

Utworzono artykuł 59709 o nazwie 'KONTAKT'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste59709
user_idpuste773109
resource_idpuste1005
namepusteKONTAKT
category_idpuste111
language_idpuste1
shortpusteKONTAKT
fullpuste

Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spaceowa 10

45-094 Opole

skr. pocz. 5

NIP 7540340298

tel. + 48 (77) 4542858, 4564267

fax :+48 (77) 4564274

e-mail:  zoo@zoo.opole.pl

www. http://zoo.opole.pl

 

publishfrompuste2016-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się