Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników zamówienia na zadanie pn:"Świadczenie usług sprawowania nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
Ogłoszenie wyników zamówienia na zadanie pn:"Świadczenie
usług sprawowania nadzoru inwestorskiego w branżach:
sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w
OpoluW ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej
szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z
zagospodarowaniem terenu"
14.03.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE pn.: „Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE pn.:
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w
branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu
Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa
istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków
zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
03.03.2017 więcej
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w
branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu
Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa
istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków
zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
22.02.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie
i wybudowanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego
23.12.2016 więcej
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monotorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz
monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na
terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10
23.12.2016 więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nr KD/7/GD z 12.12.2016r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu
zamówienia nr KD/7/GD z 12.12.2016r.
22.12.2016 więcej
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz
monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na
terenie Ogrodu Zoologicznego
16.12.2016 więcej
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monotorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i
monitorowanie zwierząt, osób oraz monitorowanie lokalnego
systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu
Zoologicznego
16.12.2016 więcej
Sprzedaż i dostawa mięsa wołowego bez kręgosłupa, wątroby wołowej, serc wołowych , mięsa wołowego rozbiorowego świeżego, mięsa wołowego rozbiorowego drobnego w 2017 roku
Sprzedaż i dostawa zadów wołowych bez kręgosłupa , wątroby
wołowej, serc wołowych mięsa wołowego rozbiorowego
świeżego, mięsa wołowego rozbiorowego drobnego w 2017 roku
12.12.2016 więcej
12