Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników zamówienia na zadanie pn:"Świadczenie usług sprawowania nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
Ogłoszenie wyników zamówienia na zadanie pn:"Świadczenie
usług sprawowania nadzoru inwestorskiego w branżach:
sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w
OpoluW ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej
szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z
zagospodarowaniem terenu"
14.03.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE pn.: „Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE pn.:
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w
branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu
Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa
istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków
zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
03.03.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa
ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego
11.09.2018 więcej
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
„Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w
branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu
Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa
istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków
zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
22.02.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie
i wybudowanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego
23.12.2016 więcej
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monotorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz
monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na
terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10
23.12.2016 więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nr KD/7/GD z 12.12.2016r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu
zamówienia nr KD/7/GD z 12.12.2016r.
22.12.2016 więcej
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz
monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na
terenie Ogrodu Zoologicznego
16.12.2016 więcej
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób oraz monotorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Informacja o unieważnieniu ogłoszenia - całodobowa ochrona i
monitorowanie zwierząt, osób oraz monitorowanie lokalnego
systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu
Zoologicznego
16.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się